Bilde

Det historiske sjømerket ble satt i stand på dugnad, med bidrag fra både næringsliv, organisasjoner, lag og privatpersoner. Avisa Lister har fulgt prosessen fra søknadsrunder og pengeinnsamling, hogst og dugnardsarbeid helt til arbeidet ble fullført:

Det er viktig at et slikt sjømerke blir bevart (Lister, tirsdag 8 desember 2020)

-Restaurerer gammelt sjømerke på dugnad (Lister, søndag 18. juli 2021)

-Færøytårnet ferdig restaurert (Lister, fredag 15. oktober 2021)