-Kommunens og ett av Norges eldste sjømerker

Bilderesultat for Loshavn

Loshavn med Færøytårnet i bakgrunnen.

Loshavn Fortidsvern arbeider, som dere kanskje vet, med å finansiere restaurering av Færøytårnet.

Tårnet er opprinnelig fra 1796 og var i nesten 80 år det eneste sjømerket for innseilingen til Farsund.  Losene heiste et rødt flagg på tårnet når det var for dårlig vær til å dra ut for å lose båtene inn til Farsund eller en annen havn i distriktet. 

Det gamle seilermerket brant helt ned sommeren 1963 da lynet slo ned.  Alle som ferdes på sjøen følte et stort savn da tårnet ble borte.  Mange følte at øya var «skalpert». I 1988 klarte foreningen å finansiere oppbygging av tårnet igjen til stor glede for alle. 

Huset står i et område som i dag inngår i Skjærgårdsparken.  Ved finansiering gjennom bl.a. Skjærgårdsparken, er det nå fjernet trær på det meste av øya. Kommunen har ryddet ytterligere, slik at de resterende trærne rundt tårnet nå er borte.  Planen er at Skjærgårdsparken skal bygge brygge / ilandstigningsplass på øya, slik at den blir lettere tilgjengelig.  Tårnet vil da være et naturlig sted å besøke.

Foreningen har hatt befaring sammen med flere byggmestere.  De konkluderer med at man må skifte tak og vegger på grunn av omfattende råteskader og lekkasjer.  Reisverket er godt og nesten intakt, så her trenger man nesten ikke å gjøre noe.

Undertegnede har vært i kontakt med  både fylkeskonservator og leder for kulturminnefondet for å undersøke muligheter for støtte.  De vil ikke kunne gi  støtte til restaureringsarbeidet fordi bygget er en kopi av det gamle tårnet. Tårnet inngår i dag ikke i navigasjonssystemet for Kystverket, selv om det er avmerket på alle sjøkart.  De vil kun bidra med et lite beløpt til materialkostnader. Vi er derfor avhengig av støtte til finansiering fra andre.  Vi vil i tillegg til søknad om støtte fra Farsund kommune og flere stiftelser, henvende oss til lokale firmaer og privatpersoner for å få finansiert prosjektet.

Restaureringsarbeidet er beregnet til kr. 255 000.-. Hansen Bygg A/S vil stå ansvarlig for arbeidet.   Foreningen vil forsøke å organisere dugnadsarbeid når oppryddingen skal starte og legge området bedre til rette for besøkende. Målet er at tårnet skal stå ferdig restaurert til Sant Hans 2021.

Foreningen har sendt forespørsel til de fleste lokale firmaene som vi ser har hatt arbeid i Loshavn-/Eikvågsområdet om støtte.  Her har vi fått en fantastisk positiv respons. De vil blant annet støtte oss med arbeidsinnsats og anskaffelse av materialer. Dette vil si at vi er kommet langt på vei med finansieringen, men mye gjenstår.

Foreningen trenger drahjelp fra privatpersoner som har sans for, og kanskje også glede av prosjektet vårt. Alle beløp, store og små, vil være av stor betydning for at vi lykkes!

Bidrag kan betales til Loshavn Fortidsvern  konto. 30 70 20 17 552, eller på Vipps til 621949

Hvis dere ønsker mer informasjon om tårnet og foreningens arbeid, kan dere gå inn på foreningens hjemmeside;  https://fortidsvern.loshavnsidene.net .  Undertegnede kan selvfølgelig også kontaktes på telefon    99 57 12 29 eller mail  loshamn@yahoo.no.

Følgende lokale firmaer har til nå sagt ja til å støtte prosjektet:  Hansen Bygg A/S, Malerbua AS, Tratec AS, Brødrene Ytterdahl AS, Monter Farsund,  Bjørndal Vedlikehold AS, Tjørves Elektriske AS og Byggvell Farsund.   En foreløpig takk til disse.

Med hilsen

Alf-Arian Loshamn

Leder Loshavn Fortidsvern