Blog Image

LOSHAVN FORTiDSVERN

- arbeider for å bevare det historiske LoshavnFærøytårnet ferdig restaurert

Nyheter Posted on 11 nov, 2021 21:19

Bilde

Det historiske sjømerket ble satt i stand på dugnad, med bidrag fra både næringsliv, organisasjoner, lag og privatpersoner. Avisa Lister har fulgt prosessen fra søknadsrunder og pengeinnsamling, hogst og dugnardsarbeid helt til arbeidet ble fullført:

Det er viktig at et slikt sjømerke blir bevart (Lister, tirsdag 8 desember 2020)

-Restaurerer gammelt sjømerke på dugnad (Lister, søndag 18. juli 2021)

-Færøytårnet ferdig restaurert (Lister, fredag 15. oktober 2021)Vil du være med å støtte restaureringen av Færøytårnet?

Aktiviteter Posted on 15 des, 2020 13:20

-Kommunens og ett av Norges eldste sjømerker

Bilderesultat for Loshavn

Loshavn med Færøytårnet i bakgrunnen.

Loshavn Fortidsvern arbeider, som dere kanskje vet, med å finansiere restaurering av Færøytårnet.

Tårnet er opprinnelig fra 1796 og var i nesten 80 år det eneste sjømerket for innseilingen til Farsund.  Losene heiste et rødt flagg på tårnet når det var for dårlig vær til å dra ut for å lose båtene inn til Farsund eller en annen havn i distriktet. 

Det gamle seilermerket brant helt ned sommeren 1963 da lynet slo ned.  Alle som ferdes på sjøen følte et stort savn da tårnet ble borte.  Mange følte at øya var «skalpert». I 1988 klarte foreningen å finansiere oppbygging av tårnet igjen til stor glede for alle. 

Huset står i et område som i dag inngår i Skjærgårdsparken.  Ved finansiering gjennom bl.a. Skjærgårdsparken, er det nå fjernet trær på det meste av øya. Kommunen har ryddet ytterligere, slik at de resterende trærne rundt tårnet nå er borte.  Planen er at Skjærgårdsparken skal bygge brygge / ilandstigningsplass på øya, slik at den blir lettere tilgjengelig.  Tårnet vil da være et naturlig sted å besøke.

Foreningen har hatt befaring sammen med flere byggmestere.  De konkluderer med at man må skifte tak og vegger på grunn av omfattende råteskader og lekkasjer.  Reisverket er godt og nesten intakt, så her trenger man nesten ikke å gjøre noe.

Undertegnede har vært i kontakt med  både fylkeskonservator og leder for kulturminnefondet for å undersøke muligheter for støtte.  De vil ikke kunne gi  støtte til restaureringsarbeidet fordi bygget er en kopi av det gamle tårnet. Tårnet inngår i dag ikke i navigasjonssystemet for Kystverket, selv om det er avmerket på alle sjøkart.  De vil kun bidra med et lite beløpt til materialkostnader. Vi er derfor avhengig av støtte til finansiering fra andre.  Vi vil i tillegg til søknad om støtte fra Farsund kommune og flere stiftelser, henvende oss til lokale firmaer og privatpersoner for å få finansiert prosjektet.

Restaureringsarbeidet er beregnet til kr. 255 000.-. Hansen Bygg A/S vil stå ansvarlig for arbeidet.   Foreningen vil forsøke å organisere dugnadsarbeid når oppryddingen skal starte og legge området bedre til rette for besøkende. Målet er at tårnet skal stå ferdig restaurert til Sant Hans 2021.

Foreningen har sendt forespørsel til de fleste lokale firmaene som vi ser har hatt arbeid i Loshavn-/Eikvågsområdet om støtte.  Her har vi fått en fantastisk positiv respons. De vil blant annet støtte oss med arbeidsinnsats og anskaffelse av materialer. Dette vil si at vi er kommet langt på vei med finansieringen, men mye gjenstår.

Foreningen trenger drahjelp fra privatpersoner som har sans for, og kanskje også glede av prosjektet vårt. Alle beløp, store og små, vil være av stor betydning for at vi lykkes!

Bidrag kan betales til Loshavn Fortidsvern  konto. 30 70 20 17 552, eller på Vipps til 621949

Hvis dere ønsker mer informasjon om tårnet og foreningens arbeid, kan dere gå inn på foreningens hjemmeside;  https://fortidsvern.loshavnsidene.net .  Undertegnede kan selvfølgelig også kontaktes på telefon    99 57 12 29 eller mail  loshamn@yahoo.no.

Følgende lokale firmaer har til nå sagt ja til å støtte prosjektet:  Hansen Bygg A/S, Malerbua AS, Tratec AS, Brødrene Ytterdahl AS, Monter Farsund,  Bjørndal Vedlikehold AS, Tjørves Elektriske AS og Byggvell Farsund.   En foreløpig takk til disse.

Med hilsen

Alf-Arian Loshamn

Leder Loshavn FortidsvernFærøytårnet

Årsrapporter m.m. Posted on 09 nov, 2020 14:20
C:\Users\alf2811\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\TempState\Downloads\IMG_4625 (1).JPG

Færøytårnet i dag.  Det gjenstår enda litt arbeid med å få bort de siste trærne rundt tårnet.

Tårnet er nesten 10 m høyt med grunnflate 5,5 x 5,5 m

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøytårnet idag.jpg

Færøytårnet i høst før siste opprydding av trær.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøy før hogst.jpg

Færøy med seilermerket før skogen ble fjernet. Tårnet kunne da kun sees fra den nord- vestre siden. 

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøy etter hogst.JPG

Færøy tidlig i høst som viser at det meste av skogen er fjernet.

Bilderesultat for Loshavn

Færøy på 50-tallet.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Fra tingretten.jpg
C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\OVersettelse av avtale.jpg

Utdrag fra panteboken for Lister  som viser tillatelsen for å sette opp sjømerket på Færøy.  Signert 21. september 1796.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Gammel tegning av tårnet.jpg

Fra Fyrvesenets oversikt over sjømerker.  Her vises Færøytårnet som nå er hvitmalt.  Opprinnelig skal tårnet ha vært rødmalt.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Forvaltningsplan.jpg

Forvaltningsplan for øya.  Stien fra Melkebukta og opp til tårnet er markert. 2 ilandstigningsplasser er planlagt i forbindelse med at øya inngår i Skjærgårdsparken.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Taket.jpg

Flere steder er tjærepappen blåst bort.  Dette har forårsaket store råteskader både på tak og vegger.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Tak innvendig.jpg

Tak innvendig som viser råteskade.  Man ser gjennom taket en rekke steder.  Bærekonstruksjonen er solid og i god stand.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Vegg innvendig.jpg

Vegg innvendig.  Ventilen man ser i bildet er blitt ødelagt, slik at mår og mink har brukt huset som bolig.  

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Vestlandske søknad\Færøytårnet\IMG_2026.JPG

Trær som har vokst helt inn til kledningen har forårsaket mye fukt og dermed også store råteskader.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Vestlandske søknad\Færøytårnet\IMG_2042.JPG

Rester etter steinbrygga som losene benyttet når de skulle heise flagg på tårnet.  Den ble også benyttet når man hadde kyr på øya.  Fra denne brygga og opp til tårnet er det en rekke rydningsrøyser, steingjerder og rester etter en sommerløe.  Bukta har navnet Melktbukta.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\mot Katrland.jpg

Fra Færøytårnet. Det er planlagt ilandstigningsplass i bukta man ser nede til høyre.  Nærmeste nabo er Katland Fyr. Oppe til høyre skimtes Markøy fyr og Lindesnes fyr.  Disse sees fint i klart vær.Neste »