Blog Image

LOSHAVN FORTiDSVERN

- arbeider for å bevare det historiske LoshavnFærøytårnet

Årsrapporter m.m. Posted on 09 nov, 2020 14:20
C:\Users\alf2811\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\TempState\Downloads\IMG_4625 (1).JPG

Færøytårnet i dag.  Det gjenstår enda litt arbeid med å få bort de siste trærne rundt tårnet.

Tårnet er nesten 10 m høyt med grunnflate 5,5 x 5,5 m

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøytårnet idag.jpg

Færøytårnet i høst før siste opprydding av trær.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøy før hogst.jpg

Færøy med seilermerket før skogen ble fjernet. Tårnet kunne da kun sees fra den nord- vestre siden. 

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøy etter hogst.JPG

Færøy tidlig i høst som viser at det meste av skogen er fjernet.

Bilderesultat for Loshavn

Færøy på 50-tallet.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Fra tingretten.jpg
C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\OVersettelse av avtale.jpg

Utdrag fra panteboken for Lister  som viser tillatelsen for å sette opp sjømerket på Færøy.  Signert 21. september 1796.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Gammel tegning av tårnet.jpg

Fra Fyrvesenets oversikt over sjømerker.  Her vises Færøytårnet som nå er hvitmalt.  Opprinnelig skal tårnet ha vært rødmalt.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Forvaltningsplan.jpg

Forvaltningsplan for øya.  Stien fra Melkebukta og opp til tårnet er markert. 2 ilandstigningsplasser er planlagt i forbindelse med at øya inngår i Skjærgårdsparken.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Taket.jpg

Flere steder er tjærepappen blåst bort.  Dette har forårsaket store råteskader både på tak og vegger.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Tak innvendig.jpg

Tak innvendig som viser råteskade.  Man ser gjennom taket en rekke steder.  Bærekonstruksjonen er solid og i god stand.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Vegg innvendig.jpg

Vegg innvendig.  Ventilen man ser i bildet er blitt ødelagt, slik at mår og mink har brukt huset som bolig.  

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Vestlandske søknad\Færøytårnet\IMG_2026.JPG

Trær som har vokst helt inn til kledningen har forårsaket mye fukt og dermed også store råteskader.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Vestlandske søknad\Færøytårnet\IMG_2042.JPG

Rester etter steinbrygga som losene benyttet når de skulle heise flagg på tårnet.  Den ble også benyttet når man hadde kyr på øya.  Fra denne brygga og opp til tårnet er det en rekke rydningsrøyser, steingjerder og rester etter en sommerløe.  Bukta har navnet Melktbukta.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\mot Katrland.jpg

Fra Færøytårnet. Det er planlagt ilandstigningsplass i bukta man ser nede til høyre.  Nærmeste nabo er Katland Fyr. Oppe til høyre skimtes Markøy fyr og Lindesnes fyr.  Disse sees fint i klart vær.Årsapport 2019/2020

Årsrapporter m.m. Posted on 22 aug, 2020 10:32

Styret har bestått av Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard, Anders Danielsen Nygaard, Gunnar Torød og Karl August Nygaard.  Varamenn: Karsten Kjølleberg og Oskar Nygaard.  Revisor Ole Kristian Gamme.

Sommeren 2019 arrangerte foreningen sammen med Vest-Agder fylkeskommune kurs i bygningsvern.  Videre hadde foreningen en historisk vandring fra Viga i Eikvåg over Støa til Loshavn. Temaet  var Loshavn og Eikvåg 1940 – 1945.  Alf-Arian Loshamn var  «historiker».

Foreningen har, sammen med Eikvåg Grunneierlag, uttalt seg i forbindelse med igangsetting av planarbeid på Lille Egerøy. 

Farsund Kommune har gitt avslag på søknaden om dispensasjon med sikte på oppføring av hytte gnr/bnr 2/197, nær Støhuset

Sammen med Petter Andrup arbeides det med å restaurere Færøytårnet.  Det er kommet et overslag fra Hansen bygg om hva det vil koste.  Målet det neste året må være å søke om støtte og så få gjort arbeidet i løpet av våren 2021.  Materialer til kledning er bestilt, slik at den kan males før frakt til øya.  Gode forslag til å få inn penger og hjelp mottas med takk.  Arbeidet er kostnadsberegnet til rundt 250 000 kroner.  Eierne av øya er informert, og samtale med Farsund kommune gjør at arbeidet kan gjøres uten at det søkes. 

Skiltene til kanonen på Støa og til det russiske skipet er laget, men pga vårens omstendigheter med corona og ny kultursjef, er det blitt stillstands i dette arbeidet.  Vi får håpe at dette prosjekt blir ferdig i løpet av høsten.

.

Loshavn 5.7.2020

Alf-Arian LoshamnÅrsrapport 2017/2018

Årsrapporter m.m. Posted on 28 nov, 2018 11:33

Styret har bestått av Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard, Arthur Danielsen, Gunnar Torød og Karl August Nygaard. Varamenn: Karsten Kjølleberg og Oskar Nygaard. Revisor Gunnar Loshamn.

Foreningen har kun uttalt seg om en sak. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen til å bygge hytte på gnr. 2 bnr.197., like over Loshavn og nær Støhuset. Foreningen mener at det ikke bør gies dispensasjon til dette.

Sommeren 2017 hadde foreningen en historisk vandring fra Rennesåga til Jentekilen. Pga dårlig vær kom vi ikke lenger enn til St.Hans haugen. Arthur Danielsen og Alf-Arian Loshamn var «historikerne».

Støhuset er restaurert med ny kledning, nye vinduer og ny dør. Innvendig er alt malt og nye rammer er satt på bildene som vil bli hengt opp i nær fremtid. Foreningen fikk 42.000.- i støtte fra Vestlandske Bykreditts Stiftelse til dette arbeid. Alf-Arian hadde med seg 3 elever fra Farsund Ungdomsskole til arbeidet. Videre fikk vi god hjelp til innsetting av vinduer fra Arnfred Gilja.

Foreningen har fått 10.000.- i støtte til restaurering av lavetten til kanonen fra Vest-Agder Fylkeskommune (kultutminnestøtte). I tillegg vil Fylket betale et opplysningsskilt som skal settes opp ved kanonen. Dette skal fortelle litt om kanonens historie.

Det har vært dugnad rundt kanonen og Støhuset. Over 20 stk var med på dugnaden. Videre har Loshavn og Eikvåg vel bekostet grus til stien opp til Støhuset. Dette arbeid har Trond Andreassen stått for. Flott arbeid. Det gjenstår enda litt ryddearbeid og litt murerarbeid (trinnene opp fra Loshavn) alt er ferdig.

Alf-Arian har vært i kontakt (møte) med fylket og kulturminnefondet for å forhøre seg om muligheten til å få støtte til restaurering av Færøytårnet. Dessverre faller ikke denne bygningen inn under vilkårene for støtte fordi bygningen er i sin helhet er bygget opp for bare 35 år siden. Her må man finne andre finansieringsmåter. Dette arbeid er også for stort til å gjøres på dugnad.

Alf-Arian har også vært i kontakt med Nebddal angående beskjæring og forskjønnelse av de 4 trær i Viga. Fortidsvernet kan søke støtte til dette arbeid fra Kulturminnefondet og få 50 % dekket. Nebdal takket nei for tilbudet. De mente at de kunne klare dette selv og få full støtte for arbeidet.

Beskjeden foreningen fikk om at Arthur plutselig døde har gjort et sterkt inntrykk hos alle i Loshavn. Den kunnskap han satt inne med kan ikke erstattes. Mange planlagte prosjekt vi hadde planer om å gjennomføre de neste årene blir nå vanskelig å gjennomføre. Nettsiden foreningen har håper vi å få opp igjen i løpet av høsten. Foreningen har selvfølgelig sent blomster til bisettelsen av Arthur Danielsen.

Loshavn 17.7.2018

Alf-Arian Loshamn

Referat årsmøte 18.07.2018

Bedehuset. Tilstede 12 stk.

Årsberetning og regnskap ble lagt fram og godkjent. Kontingent uforandret. Kr. 100.- .

Valg. Alf-Arian Loshamn ble gjenvalgt som formann. Gunnar Torød og Karl August Nygaard ble gjenvalgt for 2 nye år. Oskar Nygaard går inn i styret for 1 år (Arthur Danielsens plass). Varamenn Karsten Kjølleberg og Anders Nygaard valgt for 1 år. Tove Nygaard ikke på valg. Revisor Gunnar Loshamn.

Loshavn 18.07.2018

Alf-Arian Loshamn

Minneord om Arthur

En bolig på et lite skjær – boka om Katland fyr

Venner av Søndre Katland Fyr på FacebookNeste »