Styret har bestått av Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard, Anders Danielsen Nygaard, Gunnar Torød og Karl August Nygaard.  Varamenn: Karsten Kjølleberg og Oskar Nygaard.  Revisor Ole Kristian Gamme.

Sommeren 2019 arrangerte foreningen sammen med Vest-Agder fylkeskommune kurs i bygningsvern.  Videre hadde foreningen en historisk vandring fra Viga i Eikvåg over Støa til Loshavn. Temaet  var Loshavn og Eikvåg 1940 – 1945.  Alf-Arian Loshamn var  «historiker».

Foreningen har, sammen med Eikvåg Grunneierlag, uttalt seg i forbindelse med igangsetting av planarbeid på Lille Egerøy. 

Farsund Kommune har gitt avslag på søknaden om dispensasjon med sikte på oppføring av hytte gnr/bnr 2/197, nær Støhuset

Sammen med Petter Andrup arbeides det med å restaurere Færøytårnet.  Det er kommet et overslag fra Hansen bygg om hva det vil koste.  Målet det neste året må være å søke om støtte og så få gjort arbeidet i løpet av våren 2021.  Materialer til kledning er bestilt, slik at den kan males før frakt til øya.  Gode forslag til å få inn penger og hjelp mottas med takk.  Arbeidet er kostnadsberegnet til rundt 250 000 kroner.  Eierne av øya er informert, og samtale med Farsund kommune gjør at arbeidet kan gjøres uten at det søkes. 

Skiltene til kanonen på Støa og til det russiske skipet er laget, men pga vårens omstendigheter med corona og ny kultursjef, er det blitt stillstands i dette arbeidet.  Vi får håpe at dette prosjekt blir ferdig i løpet av høsten.

.

Loshavn 5.7.2020

Alf-Arian Loshamn