Referat fra årsmøte 9.7. 2015 på Loshavn bedehus.

Årsberetning og regnskap ble lagt fram og godkjent. Kontingent ble hevet til kr. 100.- pr medlem etter forslag fra fjorårets årsmøte.

Styret for neste år:
Alf-Arian Loshamn (leder),
Tove Nygaard (gjenvalgt),
Gunnar Torød,
Karl August Nygaard
Arthur Danielsen (gjenvalgt).
Vara: Karsten Kjølleberg og Oskar Nygaard.

Det ble foreslått at foreningen arrangerer en årlig historisk vandring i området, slik at de yngre og nye beboerne blir kjent med historien om Loshavn og området rundt. Videre arbeide med et nytt skilt (lik kyststiskiltet) for Loshavn og fortsette med å registrere nye eiere av husene i Loshavn (etter det som står i Listaboka – ca 1980)

Følgende årsrapport for 2014/2015 ble vedtatt:

Styret har bestått av Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard, Gunnar Torød, Karl August Nygaard og Arthur Danielsen. Vara: Karsten Kjølleberg og Oskar Nygaard. Det er avholdt ett styremøte (24.11.14).

Styret har fulgt opp forslagene fra fjorårets årsmøte ved å invitere nye beboere til å bli medlem. Videre opprette egen nettside. Det er bevilget kr. 20 000.- til restaurering/oppussing av Bedehuset. Foreningen har også skrevet brev til kommunen angående økt privatisering i området.

Alf-Arian Loshamn