Blog Image

LOSHAVN FORTiDSVERN

- arbeider for å bevare det historiske LoshavnDen nye lavetten er ferdig

Nyheter Posted on 30 mai, 2018 14:03

Se så fin kanonen er med den nye lavetten.

Kanonen på Støa har voktet over Loshavn i svært lang tid. Den ble gitt til Loshavns befolkning av besetningen på den franske kaperen «Le petit Diable» i 1796. (Trykk på bildene for å få et større bilde)

Den nye lavetten til kanonen er på plass. Det er også en liten benk rett bak kanonen; det som mangler nå er litt rydding i buskene rundt kanonen, noe som forhåpentlig kan skje ved en dugnad i sommer.

En informasjonstavle om historien til kanonen er også under utvikling.

___________________________

Les mer:
Tidligere sak om kanonen
Historien om kanonenKulturminner på havbunnen

Nyheter Posted on 08 mai, 2018 14:53

Norsk Maritimt Museum har 24 registrerte forlisberetninger fra nærområdet til Loshavn. Det viser en rapport som foreligger fra museet.

Rapporten «Maritim arkeologi og verdiskapning i Agders uthavner» er en del av prosjektet «Uthavner i verdensklasse». For Loshavns vedkommende blir det i rapporten gjort rede for hva som har blitt gjort hittil for å kartlegge disse kulturminnene opp igjennom årene – men rapporten viser også at det er mer kunnskap å hente.

Rapporten «Maritim arkeologi og verdiskapning i Agders uthavner» kan du laste ned ved å trykke på bildet.

Rapporten konkluderer med at det finnes mye kulturhistorisk materiale på og i sjøbunnen rundt Loshavn, men museet har ikke oversikt over utstrekning eller mektighet av kulturlag i havnen eller ute på reden. Loshavn ser ut til å være relativt lite forstyrret av moderne inngrep, heter det. Sett i sammenheng med Børre Ludvigsens undersøkelse om krittpiper i havnebassenget for 36 år siden, tyder dette på at det er et godt potensial for videre studier av materialet her.

Arkiv- og gjenstandsmaterialet fra Loshavn er meget begrenset, understrekes det, men mulighetene for å bygge opp en bredere kunnskapsbase antas å være brukbar.

——————————————————

Les mer:
Tidligere sak om kulturminner under vann
Krittpiper og hummer
Ludvigsens rapport
Langt igjen til verdensarvlisten
Agders uthavner
Norsk Maritimt Museum
Lokalhistorie fra havets bunn (Bok av Svein Syvertsen)

Last ned rapporten HERKanonen på Støa får en ansiktsløftning

Nyheter Posted on 19 apr, 2018 13:36

Lavetten til kanonen på Støa skal nå pusses opp. Loshavn Fortidsvern har fått 10.000 kroner av fylkeskommunen til prosjektet.

I samarbeid med Fylkeskonservatoren setter foreningen også opp et fomidlingsskilt som skal fortelle kanonens historie.

Lavetten til den gamle kanonen på Støa er ødelagt av tidens tann. Loshavn Fortidsvern har fått 10 000 kroner i støtte til å pusse den opp. (Foto: Alf-Arian Loshamn)

På Støa har kanonen stått strategisk plassert og voktet over Loshavn i lang tid, antagelig så langt tilbake som til utgangen av 1700-tallet.

Den gangen skal kanonen ha blitt overlevert til beboerne i Loshavn som gave fra besetningen på den franske kaperbåten «Le petit Diable». Årsaken var at Loshavns loser hadde vært til god hjelp for skipets besetning da skipet opererte i dette området i over 5 måneder i midten av 1790-årene.

Kanonen ble plassert på høyden over Loshavn for at befolkningen skulle beskyttes mot eventuelle fiender som kunne komme inn i Storsundet.

Les mer:
Kanonen på StøaNeste »