Norsk Maritimt Museum har 24 registrerte forlisberetninger fra nærområdet til Loshavn. Det viser en rapport som foreligger fra museet.

Rapporten «Maritim arkeologi og verdiskapning i Agders uthavner» er en del av prosjektet «Uthavner i verdensklasse». For Loshavns vedkommende blir det i rapporten gjort rede for hva som har blitt gjort hittil for å kartlegge disse kulturminnene opp igjennom årene – men rapporten viser også at det er mer kunnskap å hente.

Rapporten «Maritim arkeologi og verdiskapning i Agders uthavner» kan du laste ned ved å trykke på bildet.

Rapporten konkluderer med at det finnes mye kulturhistorisk materiale på og i sjøbunnen rundt Loshavn, men museet har ikke oversikt over utstrekning eller mektighet av kulturlag i havnen eller ute på reden. Loshavn ser ut til å være relativt lite forstyrret av moderne inngrep, heter det. Sett i sammenheng med Børre Ludvigsens undersøkelse om krittpiper i havnebassenget for 36 år siden, tyder dette på at det er et godt potensial for videre studier av materialet her.

Arkiv- og gjenstandsmaterialet fra Loshavn er meget begrenset, understrekes det, men mulighetene for å bygge opp en bredere kunnskapsbase antas å være brukbar.

——————————————————

Les mer:
Tidligere sak om kulturminner under vann
Krittpiper og hummer
Ludvigsens rapport
Langt igjen til verdensarvlisten
Agders uthavner
Norsk Maritimt Museum
Lokalhistorie fra havets bunn (Bok av Svein Syvertsen)

Last ned rapporten HER