Blog Image

LOSHAVN FORTiDSVERN

- arbeider for å bevare det historiske LoshavnFærøytårnet ferdig restaurert

Nyheter Posted on 11 nov, 2021 21:19

Bilde

Det historiske sjømerket ble satt i stand på dugnad, med bidrag fra både næringsliv, organisasjoner, lag og privatpersoner. Avisa Lister har fulgt prosessen fra søknadsrunder og pengeinnsamling, hogst og dugnardsarbeid helt til arbeidet ble fullført:

Det er viktig at et slikt sjømerke blir bevart (Lister, tirsdag 8 desember 2020)

-Restaurerer gammelt sjømerke på dugnad (Lister, søndag 18. juli 2021)

-Færøytårnet ferdig restaurert (Lister, fredag 15. oktober 2021)Den nye lavetten er ferdig

Nyheter Posted on 30 mai, 2018 14:03

Se så fin kanonen er med den nye lavetten.

Kanonen på Støa har voktet over Loshavn i svært lang tid. Den ble gitt til Loshavns befolkning av besetningen på den franske kaperen «Le petit Diable» i 1796. (Trykk på bildene for å få et større bilde)

Den nye lavetten til kanonen er på plass. Det er også en liten benk rett bak kanonen; det som mangler nå er litt rydding i buskene rundt kanonen, noe som forhåpentlig kan skje ved en dugnad i sommer.

En informasjonstavle om historien til kanonen er også under utvikling.

___________________________

Les mer:
Tidligere sak om kanonen
Historien om kanonenKulturminner på havbunnen

Nyheter Posted on 08 mai, 2018 14:53

Norsk Maritimt Museum har 24 registrerte forlisberetninger fra nærområdet til Loshavn. Det viser en rapport som foreligger fra museet.

Rapporten «Maritim arkeologi og verdiskapning i Agders uthavner» er en del av prosjektet «Uthavner i verdensklasse». For Loshavns vedkommende blir det i rapporten gjort rede for hva som har blitt gjort hittil for å kartlegge disse kulturminnene opp igjennom årene – men rapporten viser også at det er mer kunnskap å hente.

Rapporten «Maritim arkeologi og verdiskapning i Agders uthavner» kan du laste ned ved å trykke på bildet.

Rapporten konkluderer med at det finnes mye kulturhistorisk materiale på og i sjøbunnen rundt Loshavn, men museet har ikke oversikt over utstrekning eller mektighet av kulturlag i havnen eller ute på reden. Loshavn ser ut til å være relativt lite forstyrret av moderne inngrep, heter det. Sett i sammenheng med Børre Ludvigsens undersøkelse om krittpiper i havnebassenget for 36 år siden, tyder dette på at det er et godt potensial for videre studier av materialet her.

Arkiv- og gjenstandsmaterialet fra Loshavn er meget begrenset, understrekes det, men mulighetene for å bygge opp en bredere kunnskapsbase antas å være brukbar.

——————————————————

Les mer:
Tidligere sak om kulturminner under vann
Krittpiper og hummer
Ludvigsens rapport
Langt igjen til verdensarvlisten
Agders uthavner
Norsk Maritimt Museum
Lokalhistorie fra havets bunn (Bok av Svein Syvertsen)

Last ned rapporten HERNeste »