Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 utløser ingen jubel i kulturvernkretser, skriver Forbundet Kysten på sine hjemmesider. Det foreslås kutt i flere viktige poster.

Kulturminnefondet blir redusert med 11,1 prosent, og Riksantikvaren budsjett foreslåes kuttet med 2,5 prosent, for å nevne noe.

Kulturminnefondet er foreslått redusert med 11,1 prosent. Det kan være dårlige nyheter for Loshavns huseiere.

Les mer:
Forbundet Kystens hjemmesider

Kulturminnefondets støtteordninger