C:\Users\alf2811\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\TempState\Downloads\IMG_4625 (1).JPG

Færøytårnet i dag.  Det gjenstår enda litt arbeid med å få bort de siste trærne rundt tårnet.

Tårnet er nesten 10 m høyt med grunnflate 5,5 x 5,5 m

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøytårnet idag.jpg

Færøytårnet i høst før siste opprydding av trær.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøy før hogst.jpg

Færøy med seilermerket før skogen ble fjernet. Tårnet kunne da kun sees fra den nord- vestre siden. 

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Færøy etter hogst.JPG

Færøy tidlig i høst som viser at det meste av skogen er fjernet.

Bilderesultat for Loshavn

Færøy på 50-tallet.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Fra tingretten.jpg
C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\OVersettelse av avtale.jpg

Utdrag fra panteboken for Lister  som viser tillatelsen for å sette opp sjømerket på Færøy.  Signert 21. september 1796.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Gammel tegning av tårnet.jpg

Fra Fyrvesenets oversikt over sjømerker.  Her vises Færøytårnet som nå er hvitmalt.  Opprinnelig skal tårnet ha vært rødmalt.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Forvaltningsplan.jpg

Forvaltningsplan for øya.  Stien fra Melkebukta og opp til tårnet er markert. 2 ilandstigningsplasser er planlagt i forbindelse med at øya inngår i Skjærgårdsparken.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Taket.jpg

Flere steder er tjærepappen blåst bort.  Dette har forårsaket store råteskader både på tak og vegger.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Tak innvendig.jpg

Tak innvendig som viser råteskade.  Man ser gjennom taket en rekke steder.  Bærekonstruksjonen er solid og i god stand.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\Vegg innvendig.jpg

Vegg innvendig.  Ventilen man ser i bildet er blitt ødelagt, slik at mår og mink har brukt huset som bolig.  

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Vestlandske søknad\Færøytårnet\IMG_2026.JPG

Trær som har vokst helt inn til kledningen har forårsaket mye fukt og dermed også store råteskader.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Vestlandske søknad\Færøytårnet\IMG_2042.JPG

Rester etter steinbrygga som losene benyttet når de skulle heise flagg på tårnet.  Den ble også benyttet når man hadde kyr på øya.  Fra denne brygga og opp til tårnet er det en rekke rydningsrøyser, steingjerder og rester etter en sommerløe.  Bukta har navnet Melktbukta.

C:\Users\alf2811\Desktop\Ny november 17\Loshavn Fortidsvern\Færøytårnet\mot Katrland.jpg

Fra Færøytårnet. Det er planlagt ilandstigningsplass i bukta man ser nede til høyre.  Nærmeste nabo er Katland Fyr. Oppe til høyre skimtes Markøy fyr og Lindesnes fyr.  Disse sees fint i klart vær.