Styret har bestått av Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard, Arthur Danielsen, Gunnar Torød og Karl August Nygaard. Varamenn: Karsten Kjølleberg og Oskar Nygaard. Revisor Gunnar Loshamn.

Foreningen har kun uttalt seg om en sak. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen til å bygge hytte på gnr. 2 bnr.197., like over Loshavn og nær Støhuset. Foreningen mener at det ikke bør gies dispensasjon til dette.

Sommeren 2017 hadde foreningen en historisk vandring fra Rennesåga til Jentekilen. Pga dårlig vær kom vi ikke lenger enn til St.Hans haugen. Arthur Danielsen og Alf-Arian Loshamn var «historikerne».

Støhuset er restaurert med ny kledning, nye vinduer og ny dør. Innvendig er alt malt og nye rammer er satt på bildene som vil bli hengt opp i nær fremtid. Foreningen fikk 42.000.- i støtte fra Vestlandske Bykreditts Stiftelse til dette arbeid. Alf-Arian hadde med seg 3 elever fra Farsund Ungdomsskole til arbeidet. Videre fikk vi god hjelp til innsetting av vinduer fra Arnfred Gilja.

Foreningen har fått 10.000.- i støtte til restaurering av lavetten til kanonen fra Vest-Agder Fylkeskommune (kultutminnestøtte). I tillegg vil Fylket betale et opplysningsskilt som skal settes opp ved kanonen. Dette skal fortelle litt om kanonens historie.

Det har vært dugnad rundt kanonen og Støhuset. Over 20 stk var med på dugnaden. Videre har Loshavn og Eikvåg vel bekostet grus til stien opp til Støhuset. Dette arbeid har Trond Andreassen stått for. Flott arbeid. Det gjenstår enda litt ryddearbeid og litt murerarbeid (trinnene opp fra Loshavn) alt er ferdig.

Alf-Arian har vært i kontakt (møte) med fylket og kulturminnefondet for å forhøre seg om muligheten til å få støtte til restaurering av Færøytårnet. Dessverre faller ikke denne bygningen inn under vilkårene for støtte fordi bygningen er i sin helhet er bygget opp for bare 35 år siden. Her må man finne andre finansieringsmåter. Dette arbeid er også for stort til å gjøres på dugnad.

Alf-Arian har også vært i kontakt med Nebddal angående beskjæring og forskjønnelse av de 4 trær i Viga. Fortidsvernet kan søke støtte til dette arbeid fra Kulturminnefondet og få 50 % dekket. Nebdal takket nei for tilbudet. De mente at de kunne klare dette selv og få full støtte for arbeidet.

Beskjeden foreningen fikk om at Arthur plutselig døde har gjort et sterkt inntrykk hos alle i Loshavn. Den kunnskap han satt inne med kan ikke erstattes. Mange planlagte prosjekt vi hadde planer om å gjennomføre de neste årene blir nå vanskelig å gjennomføre. Nettsiden foreningen har håper vi å få opp igjen i løpet av høsten. Foreningen har selvfølgelig sent blomster til bisettelsen av Arthur Danielsen.

Loshavn 17.7.2018

Alf-Arian Loshamn

Referat årsmøte 18.07.2018

Bedehuset. Tilstede 12 stk.

Årsberetning og regnskap ble lagt fram og godkjent. Kontingent uforandret. Kr. 100.- .

Valg. Alf-Arian Loshamn ble gjenvalgt som formann. Gunnar Torød og Karl August Nygaard ble gjenvalgt for 2 nye år. Oskar Nygaard går inn i styret for 1 år (Arthur Danielsens plass). Varamenn Karsten Kjølleberg og Anders Nygaard valgt for 1 år. Tove Nygaard ikke på valg. Revisor Gunnar Loshamn.

Loshavn 18.07.2018

Alf-Arian Loshamn

Minneord om Arthur

En bolig på et lite skjær – boka om Katland fyr

Venner av Søndre Katland Fyr på Facebook