Styret har bestått av Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard, Arthur Danielsen senior, Arthur Danielsen jr, og Leif Grytten. Varamedlemmer Oskar Nygaard og Karsten Kjølleberg. Revisor Gunnar M. Loshamn.

Foreningen har ikke hatt noen saker å ta stilling til dette år. Arthur Danielsen senior døde i januar, og Oskar Nygaard overtok hans plass i styret. Blomster ble sendt til begravelsen. Foreningen har blitt spurt av kommunen til å gi litt historisk informasjon om området i forbindelse med den videre planleggingen av Kyststien. Listaboka ble brukt og henvist til.

Vellet har spandert nytt rekkverk opp til Støhuset. Målet er å få malt og fikset på Støhuset i løpet av høsten.

Farsund 10-7-14

Alf-Arian Loshamn