Styret har bestått av Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard, Arthur Danielsen, Gunnar Torød og Karl August Nygaard. Varamenn Oskar Nygaard og Karsten Kjølleberg. Revisor Gunnar Loshamn.

Det er gledelig at foreningen har fått flere nye medlemmer det siste året. Nettsiden fungerer bra og blir flott oppdatert av Arthur Danielsen. På nettsiden er det blant annet orientering om hvordan man søker støtte til restaurering av hus gjennom Kulturminnefondet. Et par hus i Loshavn og ett i Eikvåg har fått støtte til slikt arbeid (matr. 22 og 25 i Loshavn og matr. 19 i Eikvåg).

Foreningen har vært behjelpelig med løsning av opparbeidelsen av hagen/sitteplass foran matr. 17, nåværende Marianne Odfjells hus, slik at stien som går gjennom denne eiendom og ned til brygga ikke skal bli stengt. Flere av eiendommene i området opparbeider «uteanlegg». Det gjør at området blir mer og mer privatisert. Foreningen har en viktig rolle å minne om hvordan og hvor de gamle stiene går.

Ellers har foreningen vært, sammen med Loshavn og Eikgåg Vel, arrangør for en historisk vandring rundt Einarsnes med undertegnede som guide. Nærmere 60 stk. deltok på denne turen. Turen var annonsert i Naturlosen som utgis av Vest-Agder Kulturråd. Neste helg planlegges det historisk vandring i Loshavn.

Foreningen, gjennom formannen, ble kontaktet i forbindelse med Kongeskipets uoffisielle besøk i Loshavn tirsdag 28 juni. Dronning Sonja med følge fikk flott omvisning i Loshavn på rundt 2 timer.

Foreningen har også i år gitt gave til basaren på Bedehuset.

Loshavn 19.7.16

Alf-Arian Loshamn


Årsmøtet 2016
Årsmøtet ble holdt på Bedehuset 20.7.16. Tilstede var 10 stk. Årsberetning og regnskap ble lagt fram og godkjent. Kontingent for neste år blir som i fjor; kr. 100.- . Samme styre som i fjor.

Trygve Sundt orienterte om veiledere til restaureringsarbeid av eldre trehus. Dette blir lagt ut på foreningens nettside.

Loshavn 21.07.16

Alf-Arian Loshamn