Den 8. april 1968 ble Loshavn Fortidsvern stiftet etter at en komité hadde arbeidet siden sommeren 1967 med å lage foreningens vedtekter. Siden den gang har foreningen bidratt til bevaringen av det historiske trehusmiljøet i Loshavn.

Noe av meningen var å kunne gi uttalelser til kommunen og fylket i forbindelse med søknader om reguleringsplaner, og til nybygg og restaurering av hus i Loshavn.

Før kunne foreningen til og med være behjelpelig med økonomisk støtte til restaurering av husene i Loshavn. Denne ordning er i dag borte. Søknader om tilskudd til restaureringsarbeid må skje direkte til kulturminnefondet – evt fylkeskonservator / riksantikvar. Derfor hadde nok foreningen en viktigere rolle før – men foreningen gir fortsatt gode råd og historisk informasjon i saker som vedrører uthavnen.

Foreningen har i tillegg ansvaret for Støhuset og Færøytårnet. Begge disse bygningene har foreningen gjenreist og holdt ved like. Videre har vi gjort tilgjengelig en «taksteinbank» i tunnellen langs veien opp til Støa. Her er det muligheter til å få gamle takstein gratis til husene i Loshavn.

Færøytårnet – sett i fra Loshavn – er et gammelt seilmerke som ble oppført i 1797. Det kan så vidt skimtes i havgapet mellom alle trærne på Færøy. Seilmerket ble rammet av lynnedslag i 1963 og brant ned, men ble gjenreist etter initiativ av Loshavn Fortidsvern i 1987.

Støhuset – her sto losene med langkikkert og speidet etter oppdrag. Huset ble bygget som tollvakthus i 1847, men ble revet av tyskerne under 2. verdenskrig. Loshavn Fortidsvern fikk gjenreist Støhuset i 1976.

Les mer om:

Støhuset
Færøytårnet

Innmelding
Foreningens styre