Støtt det viktige arbeidet med å bevare det historiske Loshavn.

Du kan melde deg inn i Loshavn Fortidsvern ved å innbetale kontingenten på
kontonummer: 0532 211 4585

Skriv ditt navn og din adresse i informasjonsfeltet.

Årskontingent: kr 100.-