Loshavn fortidsvern, Farsund kommune og prosjektet ‘Uthavner i verdensklasse’ arrangerer åpent møte i Loshavn bedehus lørdag 27. mai.

Hvilke muligheter som finnes i Kulturminnefondet for å få økonomisk støtte til vedlikehold blir belyst på møtet, Uthavner i verdensklasse, som er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene i Agder, blir behørig presentert – og det blir til og med gitt en innføring i hvordan man kan fastsette en bygnings alder.

Program:
1. Velkommen ved Loshavn fortidsvern.
2. Informasjon fra Farsund kommune.
3. Presentasjon av prosjektet Uthavner i verdensklasse og litt om fylkeskommunens arbeid knyttet til uthavner og bevaringsverdige bygg v/ Hege Martinsen og Aadne Sollid.
4. Informasjon om Kulturminnefondet og muligheten til å søke støtte til istandsetting av verneverdige bygg i privat eie v/ Einar Engen fra Norsk kulturminnefond.
5. Informasjon om dendrokronologi (årringsdatering av tømmer for fastsetting av bygningers alder) v/ Niels Bonde fra Nasjonalmuseet i København.
6. Spørsmål og diskusjon.

Kommer Loshavn på verdensarvlisten – og hva innebærer det? Det er blant spørsmålene som blir belyst på et møte i Loshavn bedehus 27. mai.

_______________________________________________________________

Sted: Loshavn bedehus.
Tidspunkt: Lørdag 27. mai 2017, klokken 15.30

_______________________________________________________________

Les mer om:
Loshavn på verdensarvlisten?
Kommunens kulturminneplan
Kulturminnefondet
Uthavner i verdensklasse

Invitasjonen