Det holdes gratis kurs i bygningsvern på bedehuset i Loshavn 24.6 kl- 10-15:00. Les om kurset i vedlegget, og fyll ut påmeldingsskjema her!