Referat årsmøte 10-7-14 på Loshavn Bedehus.

Tilstede 14 personer

Årsberetning og regnskap ble lagt fram og godkjent. Kontingent som før; kr 50.- pr medlem. Forslag til at den økes fra neste år til kr. 100.-

Styret for 2014/15: Alf-Arian Loshamn (leder), Tove Nygaard og Arthur Danielsen jr. Nye inn i styret: Gunnar Torød og Karl August Nygaard. Varamedlemmer Oskar Nygaard og Karsten Kjølleberg. Revisor Gunnar Loshamn.

Leif Grytten takket av etter mange år i styret. Han foreslo at man sender rundt et skriv til alle beboere / husstander om å invitere dem med i foreningen. Skrivet må også inneholde litt informasjon om foreningen. Wilhelm Wilhelmsen foreslo at foreningen legger ut årsberetning m.m. på nettet. Dette vil foreningen forsøke å få til i løpet av høsten.

Loshavn 17-7-14

Alf-Arian Loshamn