Loshavn og Eikvåg Vel og Loshavn Fortidsvern har fått med seg at det i de siste årene har kommet mange nye eiere av hus og hytter i Loshavn og Eikvåg.

Derfor inviterer lederne i de to foreningene, Oskar Nygård og Alf-Arian Loshamn, i et felles brev disse til å bli medlemmer. Her inviteres det også til deltagelse på de aktiviteter som foreningene arrangerer i sommer.

Brevet finner du her i sin helhet:

Aktiviteter i sommer
Loshavn og Eikvåg Vel sin hjemmeside
Kontaktinformasjon – Loshavn Fortidsvern