Stiene som er tegnet inn i kommunedelplanen for Loshavn og Eikvåg fra 2006 skal være til bruk for allmennheten, sier Farsund kommune i sitt svar til Loshavns Fortidsvern om denne saken.

Kommunens svar er en respons på et brev som foreningen skrev til kommunen hvor det ble uttrykt bekymring for økende privatisering av de gamle stiene mellom Loshavn og Eikvåg.

I dette svarbrevet opplyses det også at kommunen nå har fått tilsagn om juridisk bistand til å utrede problemstillingene i forbindelse med arbeidet med skilting og merking av kyststi gjennom Loshavn og Eikvåg. Dette arbeidet har ikke kommet skikkelig i gang, sier kommunen, men arbeidet med dette vil intensiveres fra høsten av.

Les om:
Bekymring for stiene