Ut fra gjeldende planbestemmelser i Loshavn og Eikvåg kan tiltak som anlegging av plattinger, uteplasser, fjerning av trapper og nye gjerder vurderes å være byggetiltak som er omfattet av plankravet, og vil derfor være søknadspliktig. Dette skal også nabovarsles.

Det sier Farsund kommune i et brev til lederen i Loshavn fortidsvern. Bestemmelser i kommunedelplanen for Loshavn og Eikvåg innebærer at det aller mest av byggetiltak som normalt ikke er søknadspliktig, vil være det i uthavnene. Selv om det har trådt i kraft nye regler etter 1. juli 2015 som åpner for at mange mindre byggetiltak kan utføres uten at kommunen forespørres, er det likevel blant flere forutsetninger for slik bygging at tiltakene ikke skal være i strid med plansituasjonen.

Kommunen har lagt til grunn at reparasjonstiltak ikke omfattes av plankravet. Restaurering av brygger i tråd med opprinnelig byggeskikk og utførelse vil derfor kunne gjøres uten byggetillatelse, heter det i svaret fra enhetsleder for teknisk forvaltning i Farsund kommune, Jan Hornung.

Bestemmelser i kommunedelplanen for Loshavn og Eikvåg innebærer at det aller mest av byggetiltak som normalt ikke er søknadspliktig, vil være det i uthavnene.