Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner.

Einar Engen fra kulturminnefondet orienterte om fondet og de ulike støtteordningene som finnes på et møte på Nordberg Fort i slutten av august. Fondet har i de siste 12 årene gitt så mye som 3000 tilsagn til utbedring av kulturminner for til sammen 500 millioner kroner.

Eier du et hus i Loshavn, kan du være berettiget støtte til vedlikehold. Hittil i år har kulturminnefondet delt ut 65 millioner kroner.

__________________________________

Les mer på

Kulturminnefondets hjemmeside
Andre støtteordninger

Presentasjonen som Einar Engen holdt på møtet kan du laste ned ved å trykke på pdf-ikonet.