Gamle trehus trenger mye vedlikehold og utbedring. Loshavn Fortidsvern anbefaler huseiere i Loshavn å lese noen av de publiserte veilederne som finnes.

Når det gjelder bevaringsverdige trehus er det viktig å ikke trå feil – det kan gå utover helheten i et unikt trehusmiljø som Loshavn.


Fylkeskommunene i Agder
jobber sammen for å styrke vernet av uthavnene langs sørlandskysten. De har utviklet en veileder som har til hensikt å vise hva som kjennetegner bebyggelsen i uthavnene, og hvordan den best kan vedlikeholdes og utvikles.

Les mer om dette på nettsidene til Vest-Agder fylkeskommune.

Veilederen kan lastes ned ved å trykke på bildet.

_______________________________________________________________________

Tilsvarende veiledere
er også utgitt i byene Farsund, Flekkefjord og Mandal – det kan være gode tips å hente der også:

Veilederen for Farsund:

Veilederen for Mandal:

Veilederen for Flekkefjord:


Byggeskikksenteret i Flekkefjord
har også utviklet veiledere av mer spesifikk karakter, som kun er et tastetrykk unna. Her er link til disse publikasjonene.

_______________________________________________________________________

Arkitekt Trygve Sundt
, som eier Loshavn 19, har stilt seg til disposisjon for huseiere i Loshavn som ønsker veiledning. Han kan nåes på denne epostadressen: trygve@lilleakersentrum.no