Sørlandets uthavner er i verdensklasse fastslår Agders fylkeskommuner i en felles strategi. Målet er UNESCOs verdensarvliste.

De historiske uthavnene er godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse, og sett under ett utgjør de et samlende kulturmiljø som ikke finnes ellers i Europa, sies det. Strategien har til hensikt å styrke bevaring, formidling og verdiskaping knyttet til uthavnene i Agder.

Les mer på vaf.no
Les mer i Fædrelandsvennen
(betalingsmur)