I forbindelse med at Farsund kommune har startet arbeidet med en kulturminneplan, har Loshavn Fortidsvern blitt invitert til å komme med innspill.

Foreningen mener det er mange kulturminner i området Loshavn og Eikvåg, og utvides radiusen litt er det svært mange. I brevet til kommunen blir det foreslått at det vurderes i alt 20 mulige kulturminner.

Kanonen på Støa er blant de 20 kulturminnene fra Loshavn/Eikvåg med omegn, som er listet opp i Loshavn Fortidsverns brev til kommunen. Færøytårnet og Katland fyr, som begge kan skimtes i horisonten på dette bildet, er også med på den lista.

__________________________________________________________________

Brevet kan leses ved å trykke på pdf-ikonet.

___________________________________________________________

Les om:
Kanonen på Støa
Færøytårnet
Katland fyr