Riksantikvaren gir 100.000 kroner til Norsk Maritimt Museum som skal lage en rapport om kulturminner under vann i uthavnene i Agder, med vekt på Merdø, Lyngør, Loshavn og Svinør.

Rapporten skal blant annet drøfte hvordan denne kulturarven kan og bør gjøres tilgjengelig for publikum.

Les mer:
Riksantikvarens verdiskapingsmidler
Krittpiper