Fylkeskommunen er positiv til Farsund kommunes varsel om å iverksette en kulturminneplan, skriver avisen Lister.

Farsund kommune meldte oppstart av dette arbeidet i november 2016. Varsel om oppstart inneholder en kort formålsbeskrivelse, samt oversikt over utvalgte tema som vil bli behandlet i planen.

Det påpekes at særlig avsnittet om uthavnene er relevante for Farsund kommune. Uthavnene på Sørlandet er unike kulturmiljøer og betydningsfulle i internasjonal sammenheng, skriver fylkeskonservator Yvonne Willumsen i et notat på vegne av fylkeskommunen – i følge avisen Lister.

Her hevdes det i tillegg at det ikke er noen kommuner i Vest-Agder som har flere fredede kulturminner i forhold til folketallet enn nettopp Farsund.

Fylkeskonservatoren mener at Loshavn fremstår som et helhetlig miljø i forhold til sin funksjon som uthavn i seilskutetiden, og at miljøet derfor er særlig verneverdig.

Les mer:
Artikkel i avisen Lister (Betalingsmur)
Fortidsvernets innspill