Omtrent 35 personer møtte frem på grunneiermøtet som Loshavn Fortidsvern arrangerte sammen med Farsund kommune, fylkeskonservatoren og prosjektet «Uthavner i verdensklasse» lørdag 27. mai.

Hege Martinsen og Aadne Sollid orienterte om prosjektet, som har som siktemål at Sørlandets uthavner skal komme på UNESCOs verdensarvliste. De kunne konstatere at det er langt igjen, men mente at det er bra at det er fokus på god forvaltning av uthavnene – uavhengig om fylkespoltikernes mål blir nådd eller ikke.

Godt fremmøte på det åpne møtet i bedehuset lørdag 27. mai, selv om det var varm sommerdag. Her forteller Hege Martinsen om prosjektet «Uthavner i verdensklasse». Foto: Bjarne Tresnes Sørensen.

Kultursjef i Farsund kommune, Inge Eikeland, orienterte om arbeidet med kulturminneplanen for kommunen. Farsund er en kommune med særdeles mange kulturminner, og han ga en del eksempler på hva slags kulturminner som kan inngå i en slik plan.

Einar Engen orienterte om hva slags muligheter som ligger i Kulturminnefondet, og de fremmøtte fikk en god innføring i fondets arbeid og tildelinger. Engen kunne konstatere at noen av de fremmøtte allerede hadde mottatt støtte fra fondet.

Til slutt ble det gitt en innføring i hvordan dendrokronologi kan bidra til å fastsette en bygnings alder av Niels Bonde fra Det danske Nasjonalmuseet i København.

_____________________________________________________________________
Byggeskikkveilederen for Agders uthavner ble delt ut på møtet. Den kan lastes ned HER

Les mer om: Dendrokronologi