Loshavn Fortidsvern arrangerte søndag 23. juli en historisk vandring som hadde tittelen «Fra Rennesåga til Jentekilen». Oppmøtet var omlag fjerdeparten av antallet som var med på fjorårets bryggevandring.

Mens fjorårets vandring gikk i skinnende kveldssol, var årets vandrere heldige som fikk opphold i akkurat dette tidsrommet i en ellers svært våt sommerdag.

Denne gangen var det den matproduksjonen som loshavnsfolk tidligere stod for på jordteiger i området som var hovedtemaet. Rester av noen av disse kan lett observeres langs Kirkeskaret, og det var ved en av de mange utsiktsstedene langs denne ruten at vandringen avsluttet.

De 12-13 personene som var med på den historiske vandringen fikk avslutte turen med denne utsikten. Dette bildet er tatt fra St. Hanshaugen; navnet kommer av at det var her det ble brent St. Hansbål før det ble vanlig å bruke Saltråk til dette formålet.

_______________________________________________________________________

Fjorårets vandring